WNT-CLUB
PočetnaProizvodi Usluge Business Paketi Profit Plan Diamond Matrix Registracija Kontakt

Diamond 2x12 Matrix

Dijamantski matrix košta 1.250   ali ne možete da ga kupite, već Vam ga
WNT Club uplaćuje po završetku prvog kruga Gold matrixa.
Zarada u ovom matrixu iznosi 819.000 € 

Sistem zarade

Dijamant Matrix popunjavate tako što Vam se u njega pridružuju svi Vaši direktni saradnici, njihovi saradnici, saradnici od Vašeg sponzora te saradnici od Vaših viših sponzora. Ovim Matrixom ste obezbedili vremensku slobodu i finansijsku nezavisnost.
Po završetku prvog kruga automatski Vam se uplaćuje ulaz u drugi krug ovog matrixa.

 1. Level - 2       Members 200 €
 2. Level - 4       Members 400 €
 3. Level - 8       Members 800 €
 4. Level - 16     Members 1600 €
 5. Level - 32     Members 3200 €
 6. Level - 64     Members 6400 €
 7. Level - 128   Members 12.800 €
 8. Level - 256   Members 25.600 €
 9. Level - 512   Members 51.200 €
 10. Level - 1024 Members 102.400 €
 11. Level - 2048 Members 204.800 €
 12. Level - 4096 Members 409.600 €

                                                                                   Ukupno: 819.200 €

Zaradu od 100 € u Diamont matrixu ostvarujete automatski
za svaku popunjenu matrix poziciju
sa svakim Vašim direktnim i indirektnim saradnikom pa i spilloverima.

On-Off Line Presentation
Bonus Programs

 +381 64 1511253

WORLD WNTCLUB BUSINESS

Privacy Policy | FAQ